Hawapandi wala …

Hawapandi wala

Hawapandi wala hawatafuti chakula lakini wanakula na wanashiba.

(食べ物を)植えないし探しもしないけれど、食べるし、満たされる

答を見る

2013年5月28日 | カテゴリー : 身体の部分 | 投稿者 : nyamburra