Shati langu …

Shati langu

Shati langu limetengezwa kwa vitambaa vingi.

私のシャツはたくさんの布で出来ている

答を見る

2013年2月13日 | カテゴリー : 植物 | 投稿者 : nyamburra

Bwana mkubwa …

Bwana mkubwa

Bwana mkubwa amelala ndani, ndevu zipo nje zapepea

大だんなは中で眠っていて、ヒゲは外で風に吹かれている

 

答えは: mahindi とうもろこし

たぶん、アフリカの子どもたちにはすごく分かりやすいなぞなぞなんでしょうねぇ。
トウモロコシはとても身近な作物ですから。

 

2012年11月30日 | カテゴリー : 植物 | 投稿者 : nyamburra

Mwanamke mweupe …

Mwanamke mweupe ...

Mwanamke mweupe lakini husimama kwa mgugu mmoja tu

色白の女の人だけれど、いつも片足だけで立っている

答を見る

2012年11月16日 | カテゴリー : 植物 | 投稿者 : nyamburra